Záznamy

Zadání odpovídá 5991 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
23782
Poezie 1962 Brno
20445
Sgrafito na základní škole v Brně - Úvoze 1961 Brno
14602
Rodina 1957 Brno
10834
Reliéf se dvěma ženami 1957 Brno
20881
Busta Jana Šoupala 1978 Vyškov
3177
Pomník Rudé armády
Šálek (architekt)
Jan Zháněl (spoluautor)
Kveifl (sochař)
1950–1952 Vyškov
24509
Reliéf pro portál hlavního vstupu Technického muzea v Brně 1960 Brno
21994
Nástěnná plastika pro stadion Sparty na Letné
Vladimír Ježek (architekt)
1965–1966 Praha
25949
Dětský areál "Poetická zahrada"
Jiří Váp (1936–2000) (hlavní autor)
Josef Velčovský (*1945) (další autor)
1980–1988 Praha
25951
Rodina 1988 Praha
25952
Reliéf na fasádě Výzkumného ústavu automatizačních prostředků 1976 Praha
25953
Dlouhý, široký a bystrozraký 1990–1994 Praha
19834
Radostné mládí
Miloš Zet (1920–1995) (hlavní autor)
1962 Praha
25961
Proměny počasí 1985–1989 Praha
24058
Pamětní deska Pankráce Krkošky pro pedagogickou fakultu 1982 Brno
15422
Lapač vody ve vstupní hale dívčího internátu 1964 Praha
21769
Pamětní deska zakladatelům a budovatelům Vysoké školy veterinární
Bohumil Martínek (nepotvrzeno)
1959 Brno
4769
Grafické označení obchodního centra Letná 1985 Brno
25139
Fontána v atriu zdravotního střediska 1981 Brno
5649
Brána atria zdravotnického střediska
Ivan Blažek (*1943) (hlavní autor)
Jan Černý (*1922) (architekt)
1981 Brno